Naszym celem jest krzewienie wartości patriotycznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski oraz inicjowanie porozumienia między pokoleniami.