Fundacja Polskich Wartości powstała w sierpniu 2016 roku. Głównymi celami naszych działań są: wspieranie i promocja postaw patriotycznych oraz niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i finansowej.

Cele związane z upowszechnianiem postaw patriotycznych realizujemy poprzez różnego rodzaju działania edukacyjne, informacyjne, kulturalne i sportowe. Członkowie i założyciele Fundacji są inicjatorami wielu przedsięwzięć o charakterze historyczno – patriotycznym, które skupiają wokół siebie wiele osób, szczególnie ludzi młodych.

Drugim obszarem naszej działalności są działania na rzecz społeczności lokalnych i ludzi najbardziej potrzebujących. Jedną z naszych grup docelowych są osoby zasłużone dla Polski: kombatanci, opozycjoniści oraz Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie, z których wielu pozostaje dzisiaj bez odpowiednich warunków do życia.

Folder 2018

Załączniki do pobrania: