Poprzez wykłady i prelekcje chcemy podtrzymywać tradycje narodowe, pielęgnować polskość oraz budować świadomość narodową, obywatelską i kulturową młodego pokolenia.