Łukasz Szełemej

Absolwent studiów doktoranckich w dziedzinie informatyka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Wcześniej uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej.

Fotoreporter z publikacjami dla AP, AFP czy Reuters, organizator akcji patriotycznych m.in. akcji “Rodakom na Kresach”, żywej kotwicy w oknach DS Kordecki oraz współtwórca Gwardii Narodowej i wielu innych przedsięwzięć historyczno-edukacyjnych.

Wyróżniony srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, Odznaką “Za Zasługi Dla Archiwistyki” oraz Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina i odznaczeniem „Honor i Prawda” nadawanym przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie oraz Muzeum Lwowa i Kresów.

Łukasz Szełemej
Za pracę na rzecz FPW zarząd nie pobiera wynagrodzenia
Wiceprezes Fundacji Polskich Wartości
   szelemej@polskiewartosci.pl
   +48