Organizowanie koncertów, wystaw, pokazów, popularyzacja, uczestnictwo, rozwój oraz organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.


Wystawa zewnętrzna: „Wyklęci, Niezłomni, Nieśmiertelni”

Wystawa zewnętrzna: „Rodakom na Kresach”

Wystawa wewnętrzna: Zapomniani Ludzie Solidarności

Wystawa wewnętrzna: Szczecińskie Oblicza Powstania Warszawskiego