Fundacja Polskich Wartości została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Szczecinie.

KRS: 0000631917
NIP: 8513198193
REGON: 36514871900000


Wydarzenia

Fundacja zarejestrowana w KRS