NASZE CELE

Krzewienie wartości patriotycznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski, inicjowanie porozumienia między pokoleniami, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz budowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, organizowanie koncertów, wystaw, pokazów, dbanie o miejsca pamięci, wspieranie działań wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie, pomoc i współpraca z Polakami z zagranicy, popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych, prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

fpw_gdansk_03

Fundacja Polskich Wartości
z miłości do Ojczyzny

 

Załączniki do pobrania: