Głównym celem Fundacji Polskich Wartości jest działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania oraz promocji wartości i postaw patriotycznych.