Wojciech Woźniak

Pochodzi z rodziny o opozycyjnym rodowodzie. Rodzice, Anna i Zygmunt, działali w opozycji demokratycznej lat 70. i 80., w związku z czym cała rodzina była poddawana różnym represjom ze strony władz. Wraz z Rodzeństwem, Siostrą Ewą i Bratem Pawłem, wzorem Rodziców także włączył się w działalność opozycyjną, m.in. kolportował i drukował podziemne pisma i ulotki, zakładał wraz z innymi Federację Młodzieży Walczącej w Szczecinie. Jako członek ruchu Wolność i Pokój, za odmowę służby wojskowej, został skazany na 2 lata i 3 miesiące więzienia, po 9 miesiącach w 1988 r. na podstawie nadzwyczajnego złagodzenia kary zostałem zwolniony z więzienia.

Po 1989 r. prowadził własną działalność gospodarczą. Następnie 12 lat pracował w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność”.

W latach 2011-2019 sprawował funkcję sołtysa Przecławia. W 2014 r. był jednym z założycieli w Szczecinie Gwardii Narodowej.

W 2016 r. wraz z Sylwią Kudelską i Łukaszem Szełemejem powołali do życia Fundację Polskich Wartości, której celem jest krzewienie postaw patriotycznych, upamiętnianie ważnych postaci i wydarzeń z naszej historii, a także pomoc charytatywna naszym Rodakom z Kresów.

W grudniu 2017 r. został powołany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego do Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Prywatnie jest tatą dwóch dorosłych już synów Wojciecha i Przemysława oraz dziadkiem Diany.

Wojciech Woźniak
Prezes Fundacji Polskich Wartości
   wozniak@polskiewartosci.pl
   +48 501 869 167