Wojciech Woźniak

Pochodzi z rodziny o opozycyjnym rodowodzie. Rodzice, Anna i Zygmunt, działali w opozycji demokratycznej lat 70. i 80., w związku z czym cała rodzina była poddawana różnym represjom ze strony władz. Wraz z Rodzeństwem, Siostrą Ewą i Bratem Pawłem, wzorem Rodziców także włączył się w działalność opozycyjną, m.in. kolportował i drukował podziemne pisma i ulotki, zakładał wraz z innymi Federację Młodzieży Walczącej w Szczecinie. Jako członek ruchu Wolność i Pokój, za odmowę służby wojskowej, został skazany na 2 lata i 3 miesiące więzienia, po 9 miesiącach w 1988 r. na podstawie nadzwyczajnego złagodzenia kary zostałem zwolniony z więzienia.Po 1989 r. prowadził własną działalność gospodarczą. Następnie 12 lat pracował w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność”.

W grudniu 2017 r. został powołany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego do Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Wojciech Woźniak
Za pracę na rzecz FPW zarząd nie pobiera wynagrodzenia
Prezes Fundacji Polskich Wartości
   wozniak@polskiewartosci.pl