Sylwia Kudelska

Od 10 lat związana z NSZZ “Solidarność”. Współorganizatorka licznych akcji i wydarzeń historyczno-patriotycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Sylwia Kudelska
Wiceprezes Fundacji Polskich Wartości
Za pracę na rzecz FPW zarząd nie pobiera wynagrodzenia
   kudelska@polskiewartosci.pl