Fundacja Polskich Wartości w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza Konkurs plastyczny: Myśl patriotycznie – żyj ekologicznie – pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Projekt: Łukasz Szełemej

Tematyka i cele konkursu:
Fundacja Polskich Wartości ogłasza konkurs Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych i średnich pt. Myśl patriotycznie – żyj ekologicznie – pamięci Żołnierzy wyklętych, w którym uczniowie będą mogli uczcić pamięć i bohaterstwo Żołnierzy wyklętych biorąc aktywny udział w konkursie.

Tematem prac konkursowych jest połączenie polskich wartości patriotycznych, pokazanie pięknej drogi życiowej Żołnierzy Wyklętych w walce o Polskę, z troską o ojczystą przyrodę pokazująca piękno naszej ojczyzny – naszego dobra wspólnego wszystkich Polaków. Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów znaczeniem ojczystej przyrody poprzez znajomość symboli przyrody, które świadczą o męstwie i dumie narodowej, zaliczamy tu Orła Białego, który znajduje się na godle polskim, oraz pokazanie piękna życia i walki polskich bohaterów, którzy wpisują się w historię jako dziedzictwo kulturowe i patriotyczne naszego kraju.

Zasady uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do: uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół średnich. Format pracy nie może przekraczać wymiaru A3. Technika prac jest dowolna.

Terminy:
– Termin nadsyłania prac: 20 kwietnia 2020 r.
– Wyłonienie najlepszych prac: do 15 maja 2020 r.
– Ogłoszenie wyników konkursu: do 15 czerwca 2020 r.

Partner: Grupa Azoty Police SA.

Prace konkursowe w wersji cyfrowej należy wysłać pod adres kontakt@polskiewartosci.pl


Konkurs – Myśl patriotycznie – żyj ekologicznie

Załączniki do pobrania: