Na szczecińskich Pomorzanach powstał mural z okazji 100-lecia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na murach Zakładu Gazowniczego w Szczecinie zaprezentowanych zostało 11 postaci polskich wynalazców z okresu międzywojennego wraz z biogramami oraz osiągnięciami naukowymi i gospodarczymi. Znajdziemy tu sylwetki m.in. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Ignacego Mościckiego czy Marii Skłodowskiej-Curie.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Joachim Brudziński – minister spraw wewnętrznych i administracji, Jerzy Kwieciński – minister inwestycji i rozwoju oraz Paweł Mucha – zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy.

– Dzisiaj w Szczecinie na Pomorzu Zachodnim potrzeba nam kolejnych pokoleń naukowców, ludzi o wielkiej odwadze i sercu, żeby za sto lat, tutaj na innym muralu pojawiły się postacie z taką wizją i umysłem, jakie dzisiaj honorujemy – podkreślił minister Joachim Brudziński.

Inicjatorami powstania muralu autorstwa F-Studio (Mateusz Filek, Marcin Papis, Jakub Bitka) są Fundacja Polskich Wartości oraz Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. – Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie.

List od prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości odczytał wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

“15 marca 1835 r. gen. Józef Bem założył w Paryżu Towarzystwo Politechniczne Polskie, którego celem było kształcenie elit naukowych i technicznych wolnej Polski. Wytyczył tym samym jeszcze jedną drogę dochodzenia do niepodległości, drogę gospodarczego rozwoju. Józef Bem zdawał sobie doskonalę sprawę, że gdy upragniona niepodległość wreszcie nadejdzie, miejsce Polski w świecie i stopień naszej suwerenności będą zależały w dużej mierze od postępu cywilizacyjnego. Wiedziały też o tym pokolenia młodych Polaków, którzy kształcili się na uczelniach w kraju i za granicą, zdobywając wiedzę i rozwijając swoje talenty” – podkreślił prezydent.

“Owocem tych starań było wiele odkryć i wynalazków autorstwa polskich uczonych i inżynierów. Wielu z nich dokonano jeszcze przed odzyskaniem niepodległości w połowie XIX w. Ignacy Łukasiewicz zmienił oblicze naszej cywilizacji, znajdując zastosowanie dla nafty. W 1883 r. Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski po raz pierwszy skroplili ciekły azot, a w 1911 r. Maria Skłodowska-Curie była już dwukrotną laureatką nagrody Nobla. W odrodzonej Rzeczypospolitej przywiązywano wielką wagę do postępu technicznego, wynalazczości i rozwoju przemysłu. Wielki projekt Polski, jako kraju nowoczesnego był realizowany za sprawą rzesz inżynierów, techników i uczonych, dzięki którym jak pisał Melchior Wańkowicz ruszyła Polska” – kontynuował.

“Dziś wspominamy ich dokonania, myśląc o przyszłości, o kolejnym stuleciu niepodległej, którego kształt jest w naszych rękach. Niech odsłonięty dziś mural stanie się dla wielu młodych ludzi inspiracją do rozwijania swoich talentów i pasji, do poszukiwania, odkrywania i tworzenia wynalazków, do służby ojczyźnie, do służby Rzeczypospolitej” – dodał prezydent.

Mural zajmuje ponad 200m². Przedsięwzięcie uzyskało patronat Prezydenta RP.

 

Fot. Łukasz Szełemej
Fundacja Polskich Wartości


Mural w hołdzie wynalazcom odsłonięty