tropem_wilczym

W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Aktualizacja: 15.02.2017r.

W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych.

Żołnierze Wyklęci – działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów.

Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Walczyli nie tylko na terenach obecnej Polski, ale również Kresach Wschodnich, wchodzących w skład II RP zagarniętych przez Sowietów po konferencji jałtańskiej.

Ostatni znany z imienia oficer, dowódca oddziału walczącego na Kresach por. Anatol Radziwonik „Olech” poległ w walce z NKWD 12 maja 1949 roku na terenach dzisiejszej Białorusi. Ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak „Lalek” zginął walce zastrzelony podczas obławy w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami w dawnym woj. lubelskim 21 października 1963 roku. Wszyscy Żołnierze Wyklęci, a szczególnie ich dowódcy ponieśli ofiarę życia lub zdrowia. W latach 1944-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego, wykonano ponad 4 tysiące wyroków śmierci na polskich patriotach.

Organizujemy także konkurs i wystawę pt. “Wyklęci, Niezłomni, Nieśmiertelni”.

REGULAMIN BIEGU:

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU:
1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Edukacja i promocja Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
3. Upowszechnienie biegania i marszu nordic walking jako najprostszej formy ruchu.

II. ORGANIZATORZY:
1. Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie.
2. Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo.
3. Fundacja Polskich Wartości.

III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg i marsz nordic walking odbędzie się 26 lutego 2017 w Przecławiu.
2. Start zawodników nastąpi o godz. 12.00 z boiska szkolnego.
3. Długość trasy wynosi 1963 metry. Określony dystans biegu związany jest z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego (1963r. – Józef Franczak, ps. “Lalek”).

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Bieg i marsz jest wydarzeniem historycznym bez rywalizacji sportowej. W biegu może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek.
2. Każda osoba startująca w biegu musi być zweryfikowana w Biurze Zawodów.
3. Biuro zawodów będzie się mieścić w na boisku szkolnym (wejście od strony gimnazjum) w terminie:
26 luty 2017 w godzinach 10.00 – 11.30.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.protiming24.pl/zapisy.html
2. W biegu i marszu obowiązuje limit: 120 uczestników – razem bieg i marsz.
3. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 20 lutego 2017 roku lub wcześniejszego wyczerpania limitu uczestników.
4. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz uiszczenie opłaty startowej.
5. Opłata startowa za udział w biegu i marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wynosi: 25 złotych.
6. Opłatę należy dokonać na konto podane w formularzu zgłoszeniowym z dopiskiem Tropem Wilczym, imię i nazwisko uczestnika.
7. Podczas odbioru pakietu startowego dnia 26 luty 2017 zawodnicy muszą posiadać dokument ze
zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody prawnego opiekuna na udział w biegu.
8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu i marszu nordic walking otrzymuje:
– pamiątkową koszulkę
– pamiątkowy medal
– pakiet edukacyjny
– ciepły poczęstunek
8. Każdy uczestnik biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest zobligowany do biegu i marszu w koszulce w ramach pakietu startowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
3. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. Zawodnicy są ubezpieczeni.

Wszystkim startującym życzymy niezapomnianych wrażeń! Regulamin Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia KPGK.

Organizator: Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo
ul. Klonowa 10, 72-005 Przecław

Koordynator projektu:
Grzegorz Małowiecki: +48 601798599

Współorganizator: Fundacja Polskich Wartości

Informacje: www.facebook.com/events/585249408334755 oraz www.tropemwilczym.pl/bieg/przeclaw.

Dodatkowe zapisy: www.e-gepard.eu/pl/show-race/495


Tropem Wilczym w Przecławiu