14 listopada podczas uroczystości z okazji 99. rocznicy Orląt Lwowskich oraz 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Fundacja Polskich Wartości została wyróżniona dyplomem oraz odznaczeniem “Honor i Prawda” nadawanym przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie oraz Muzeum Lwowa i Kresów.

Gali towarzyszył także uroczysty koncert w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie pt. “Droga ku Niepodległości”.

Odznaczenie “Honor i Prawda” dla Fundacji Polskich Wartości wręczyła dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów Aleksandra Biniszewska. Odznaczenie otrzymali także m.in. Ewa Tomaszewska, Andrzej Józef Melak, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Wiolda Pileckiego, Paweł Andrzej Lisicki i Adrian Klarenbach.


Odznaczenie Honor i Prawda