Wylicytuj pióro z autografem Pierwszej Damy Szanownej Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Aktualizacja: 07.12.2017 r.

Wylicytowana kwota z aukcji pióra podarowanego nam przez Pierwszą Damę zostanie przeznaczona na wsparcie Akcji pomocy Rodakom na Wileńszczyźnie „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”.

www.allegro.pl/pioro-pierwszej-damy-z-autografem-i7055682938.html

Dziękujemy Panu Zbigniewowi za zwycięstwo w aukcji kwotą 1.075 PLN.

O Akcji:
„Paczka dla Rodaka i Bohat­era na Kre­sach” to akcja szczecinian. Pomysł zrodził się pod­czas lip­cowej XXIV Między­nar­o­dowej Piel­grzymki Pieszej Suwałki-Wilno. W trak­cie marszu do Wilna piel­grzymi spo­tykali na swo­jej drodze wielu rodaków mieszka­ją­cych na Litwie, którzy częs­towali ich czym tylko mogli. W 2014 roku Woj­ciech Woź­niak spotkał na swo­jej drodze panią Alek­san­drę, która witała piel­grzymów kilkoma kanap­kami oraz marchewkami z przy­do­mowego ogrodu. Wzruszające zdję­cie, które wtedy wykonał, zainicjowało plan pomocy naszym Rodakom.

Nazwa akcji „Paczka dla Rodaka i Bohat­era na Kre­sach” naw­iązuje do poświęce­nia Polsce, pamięci naszych korzeni, pielęg­nowa­niu trady­cji i nar­o­dowego dziedz­ictwa. Jesteśmy wdz­ięczni naszym Rodakom na Kre­sach za rozpowszech­ni­anie pol­skiej mowy, za utr­walanie his­torii, za trud życia. Naszą akcją odd­a­jemy hołd Rodakom, tym którzy od pokoleń wiernie przestrze­gają maksymy “Bóg, Honor, Ojczyzna”. To hołd dla naszych współczes­nych Bohaterów zachowu­ją­cych Pol­skość w najczyst­szej postaci.

W tym roku organizujemy już czwartą edycję Akcji „Paczka dla Rodaka i Bohat­era na Kre­sach”. Dołącz do naszej Kresowej Drużyny :-)!


Wylicytuj Pióro Pierwszej Damy