Dwie książki z podpisem Bogdana Rymanowskiego (w pakiecie: “Gracze” oraz “Zamach na prawdę” a w gratisie Kalendarz Kresowy 2017) wylicytował w niedzielę (11.12.2016) Pan Tadeusz z Warszawy za kwotę 105 PLN. Aktualizacja 11.12.2016.

Wylicytowana kwota z aukcji zostanie przeznaczona na wsparcie Akcji pomocy Rodakom na Wileńszczyźnie “Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”.

 

O Akcji:
„Paczka dla Rodaka i Bohat­era na Kre­sach” to akcja szczecinian. Pomysł zrodził się pod­czas lip­cowej XXIV Między­nar­o­dowej Piel­grzymki Pieszej Suwałki-Wilno. W trak­cie marszu do Wilna piel­grzymi spo­tykali na swo­jej drodze wielu rodaków mieszka­ją­cych na Litwie, którzy częs­towali ich czym tylko mogli. W 2014 roku Woj­ciech Woź­niak spotkał na swo­jej drodze panią Alek­san­drę, która witała piel­grzymów kilkoma kanap­kami oraz marchewkami z przy­do­mowego ogrodu. Wzruszające zdję­cie, które wtedy wykonał, zainicjowało plan pomocy naszym Rodakom.

Inicjatorem Akcji jest Wojciech Woźniak, a od pier­wszej edy­cji pomoc współorganizuje Łukasz Szełe­mej oraz ks. Maciej Szmuc z Car­i­tasu Archi­diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, który udostęp­nił spec­jalne konto zbiórki. Nazwa akcji „Paczka dla Rodaka i Bohat­era na Kre­sach” naw­iązuje do poświęce­nia Polsce, pamięci naszych korzeni, pielęg­nowa­niu trady­cji i nar­o­dowego dziedz­ictwa. Jesteśmy wdz­ięczni naszym Rodakom na Kre­sach za rozpowszech­ni­anie pol­skiej mowy, za utr­walanie his­torii, za trud życia. Naszą akcją odd­a­jemy hołd Rodakom, tym którzy od pokoleń wiernie przestrze­gają maksymy “Bóg, Honor, Ojczyzna”. To hołd dla naszych współczes­nych Bohaterów zachowu­ją­cych Pol­skość w najczyst­szej postaci.

W tym roku organizujemy już trzecią edycję Akcji „Paczka dla Rodaka i Bohat­era na Kre­sach”. Dołącz do naszej Kresowej Drużyny :-)!

Wesprzyj akcję pomocy Rodakom mieszka­ją­cym na Wileńszczyźnie, aby god­nie spędzali każdego roku święta w gronie rodziny. Każda złotówka przelana na konto Car­i­tas Archi­diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z dopiskiem „KRESY” jest przeznaczana na ten cel. Liczymy także na wsparcie działań statutowych naszej Fundacji. Krzewimy Patriotyzm, dbamy o Tożsamość, pielęgnujemy Wartości!

Paczka dla Rodaka i Bohat­era na Kre­sach 2016

Car­i­tas Archi­diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
ul. Wieni­awskiego 5, 71-142 Szczecin
Dopisek: KRESY
Konto: 21 1020 4795 0000 9302 0004 5757
www.rodakomnakresach.pl/wsparcie

Fundacja Polskich Wartości
Przecław 58A/6, 72-005 Przecław
Dopisek: DAROWIZNA
Konto: 55 1020 4795 0000 9202 0346 6190
www.polskiewartosci.pl/wsparcie


Wylicytuj dwie książki z podpisem Bogdana Rymanowskiego