19 października w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniająca 34. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Na uroczystości Fundacja Polskich Wartości zorganizowała wyjazd na który zaprosiła uczestników szczecińskich strajków roku 1980 i 1988 r. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział we mszy św. w intencji kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki, złożyli kwiaty na grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i zwiedzili muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Ks. Jerzy Popiełuszki urodził się w 1947 r. we wsi Okopy na Białostocczyźnie. Był kapelanem związanym z Solidarnością. Na odprawianym przez niego w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie Mszach św. za Ojczyznę gromadziły się steki osób. Wielokrotnie był zastraszany i szykanowany przez SB i państwowe media, 19 października 1984 r. został porwany, a po brutalnym pobiciu wrzucony do Wisły na tamie koło Włocławka. Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. podczas Mszy św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny.

Wyjazd udało się zorganizować przy wsparciu Szczecińskiego Parku Przemysłowego i Infra-Port Sp. zo.o.

Fot. Sylwia Kudelska
Fundacja Polskich Wartości


Pamiętamy o ks. Jerzym