Fundacja Polskich Wartości serdecznie dziękuje Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Będargowie, Wójtowi Gminy Kołbaskowo oraz Państwu Śnieżkom za organizację a wszystkim Gościom za udział w CHARYTATYWNYM BALU NIEPODLEGŁOŚCI, który odbył się dnia 19.10.2018 r. godz. 20:00 w PAŁACU w RAJKOWIE.

Całkowity dochód z balu przeznaczony został na akcję charytatywną: PACZKA DLA RODAKA I BOHATERA NA KRESACH.

Charytatywny Bal Niepodległości był również wspaniałą okazją do integracji środowiska lokalnego: nauczycieli, przedsiębiorców i wszystkich aktywnych ludzi pragnących działać dla dobra drugiego człowieka.

Fot. Sebastian Wołosz


Charytatywny Bal Rodakom na Kresach