Fundacja Polskich Wartości powstała 11 sierpnia 2016 roku (wpis do KRS), a jej głównym celem jest wspieranie i promocja postaw patriotycznych oraz niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i finansowej.

Cele związane z upowszechnianiem postaw patriotycznych realizujemy poprzez różnego rodzaju działania edukacyjne, informacyjne, kulturalne i sportowe. Członkowie Fundacji (Sylwia Kudelska, Wojciech Woźniak, Łukasz Szełemej) są inicjatorami wielu przedsięwzięć o charakterze historyczno-patriotycznym, które skupiają wokół siebie wiele osób, szczególnie ludzi młodych. Drugim obszarem naszej działalności są działania na rzecz społeczności lokalnych i ludzi najbardziej potrzebujących. Jedną z naszych grup docelowych są osoby zasłużone dla Polski: kombatanci, opozycjoniści oraz Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie, z których wielu pozostaje dzisiaj bez odpowiednich warunków do życia.

Organizujemy patriotyczne wystawy, spotkania i wydarzenia. W takcie ostatniego roku przygotowaliśmy cztery wystawy, dwie wewnętrzne oraz dwie zewnętrzne. Wystawy wewnętrzne miały charakter historyczno – edukacyjny (patriotyczny). Pierwsza z nich, pt. “Szczecińskie oblicze Powstania Warszawskiego” pod patronatem Związku Powstańców Warszawskich, swoją premierę miała 1 sierpnia 2016 r. w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Natomiast 3 września 2016 r. w Centrum Dialogu Przełomy MNS w Szczecinie odsłonięta została druga wystawa: “Zapomniani Ludzie Solidarności”, której współorganizatorem było Centrum Dialogu Przełomy MNS. Obie wystawy miały na celu uhonorowanie osób uczestniczących w Powstaniu Warszawskim i wydarzeniach Sierpnia ’80. oraz przybliżenie ich sylwetek mieszkańcom Szczecina. We wrześniu, przy współudziale Stowarzyszenia Gwardia Narodowa, Fundacja wyremontowała mieszkanie Bohaterce Wydarzeń Sierpniowych roku 1980.

Pod szyldem Fundacji Polskich Wartości odbywa się ogólnopolska akcja charytatywna „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”, której założyciele Fundacji są inicjatorami. Jest ona skierowana do naszych rodaków na Wileńszczyźnie, którzy często żyją w trudnych warunkach. Od czterech lat pomagamy w miejscowościach: Rakańce (Polska Szkoła Podstawowa), Soleczniki (Polska Szkoła Specjalna), Turgiele, Ejszyszki, Butrymańce, Wilno (Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki, Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego, Klub Weteranów Armii Krajowej), Koleśniki, Jaszuny, Janczuny, Balańdziszki.

Oprócz zbiórek organizujemy koncerty charytatywne świąteczno-patriotyczne, licytacje oraz przygotowaliśmy wyjątkową wystawę pn. “Rodakom na Kresach”, którą można było zobaczyć od 28 listopada do 14 grudnia 2016 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Efektem III edycji Akcji było także wydanie Kalendarza Kresowego 2017. Akcję wspiera Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser-Duda. Oprócz edycji świątecznej na Boże Narodzenie organizujemy także pomoc na Wielkanoc a także zapraszamy polskie dzieci z Wileńszczyzny na wakacje w Ojczyźnie. W 2017 roku przez 11 dni gościliśmy 24 dzieci z opiekunami w Szczecinie. Dzieci zobaczyły atrakcje województwa zachodniopomorskiego oraz na zakończenie odwiedziły Pałac Prezydencki w Warszawie. Szacujemy, że w trakcie ostatnich 4 lat udało nam się zorganizować, dzięki darczyńcom i partnerom, pomoc o szacunkowej wartości prawie pół miliona złotych.

Fundacja Polskich Wartości przygotowała wiele przedsięwzięć dotyczących uczczenia Żołnierzy Wyklętych; konkurs plastyczny, wystawę, III Halowy Turniej Piłki Nożnej, bieg „Tropem Wilczym” W ramach projektu pt.” Wyklęci, Niezłomni, Nieśmiertelni”, zorganizowany został konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w którym wzięło udział 231 uczniów. Patronat nad wydarzeniem objęło Kuratorium Oświaty Województwa Zachodniopomorskiego. Najlepsze prace zostały zaprezentowane na wystawie zewnętrznej, której uroczyste otwarcie odbyło się 26 lutego w Przecławiu w trakcie biegu “Tropem Wilczym”.

W realizację naszych celów wkładamy własne siły, wiedzę i doświadczenie oraz całe serce. Więcej informacji o naszej działalności można uzyskać na stronie internetowej www.polskiewartosci.pl oraz www.rodakomnakresach.pl.


Pierwsze urodziny FPW