Wspieranie i integracja działaczy opozycji antykomunistycznej to drugi duży obszar naszej działalności. Realizujemy go w ramach projektu „Solidarność to jedność serc i umysłów”, w tym roku już po raz czwarty.

Nic tak nie integruje, jak wspólne wyjazdy. Tym razem zabraliśmy naszych przyjaciół z opozycji antykomunistycznej do Wilna i Rejonu Solecznickiego. Pierwszym „przystaniem”  w podróży było Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej, w którym nie tylko mieliśmy możliwość obejrzenia zgromadzonych eksponatów, ale także wysłuchania niesamowitego koncertu.

Zwiedzanie na terytorium Litwy rozpoczęliśmy od zamku w Trokach położonego na jezierze Galwe. W czasie wyjazdu  wspólnie z przewodnikiem zwiedzaliśmy najważniejsze miejsca w Wilnie, w tym  Cmentarz na Rossie, a w nim centralną kapicę cmentarza, która jest miejscem spoczynku powstańców styczniowych, m.in. dwóch przywódców zrywu – Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego. Uczestnicy wyjazdu zapalili znicze przed pomnikiem Matka i Serce Syna, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego i jego matki. Znicze zostały także zapalone pod pomnikami w miejscowościach Rakańce i Koniuchy. Stanęliśmy też przed obliczem Matki Boskiej Ostrobramskiej.

 

Odwiedzając miejscowość Turgiele nie mogło nas zabraknąć w zabytkowym Kościele  pod wezwaniem Matki Bożej wzniesionym około 1511 roku. Kulminacyjnym punktem wyjazdu był udział w dożynkach w miejscowości Soleczniki, gdzie uczestnicy mieli okazję spotkać się i porozmawiać z Rodakami mieszkającymi na Litwie.

Projekt Solidarność to jedność serc i umysłów 2023 jest współfinasowany ze środków Fundacji ORLEN.


Wyjazd z opozycjonistami do Wilna