Zapraszamy dzieci i młodzież z województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w konkursie na pracę plastyczną pt. „Wyklęci, Niezłomni, Nieśmiertelni”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Polskich Wartości a Patronat nad wydarzeniem objęło Kuratorium Oświaty Województwa Zachodniopomorskiego. Trzy najlepsze prace zostaną wybrane w dwóch kategoriach: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. 8 najlepszych prac ze wszystkich nadesłanych zostanie zaprezentowanych na wystawie zewnętrznej pt. „Wyklęci, Niezłomni, Nieśmiertelni”, której uroczyste otwarcie oraz rozdanie nagród odbędzie się 26 lutego w Przecławiu w trakcie biegu “Tropem Wilczym”. Fundacja Polskich Wartości jest współorganizatorem biegu.

Dodatkowo nagrody specjalne przyzna Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów, Fundacja Polskich Wartości oraz Internauci. Na naszym profilu FB opublikujemy prace wybrane przez Jury (bez Laureatów) – dwie z największą ilością polubień otrzymają wyróżnienie od Was :-).

ZOBACZ: www.polskiewartosci.pl/wyniki-wykleci-niezlomni-niesmiertelni

Zgłoszenia zamknięte. Aktualizacja: 15.02.2017

Jury Konkursu: Magdalena Zarębska-Kulesza (Zachodniopomorski Kurator Oświaty), Małgorzata Schwarz (Wójt Gminy Kołbaskowo), prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz (Pomorski Uniwersytet Medyczny), dr n. med. Andrzej Ossowski (Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów), Wojciech Woźniak (Prezes Fundacji Polskich Wartości), Łukasz Szełemej (Wiceprezes Fundacji Polskich Wartości), Sylwia Kudelska (Sekretarz Fundacji Polskich Wartości).

Wyłonienie Laureatów: 15.02.2017.

Sponsor Wystawy: Zarząd Morskich Portów Szczecin – Świnoujście.
Mecenat Wystawy: Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów, Gmina Kołbaskowo, Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo
Patronat Konkursu: Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Konkurs ma na celu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych i Ich niezłomną walkę o wolną i niepodległą Polskę. W ramach konkursu chcemy zainteresować dzieci i młodzież życiem i historią niezłomnych bohaterów, którzy w większości poświecili swoje życie dla wyznawanych idei, a  których ówczesny system polityczny starał się wymazać z historii, a ich samych nazywał “bandytami” działającymi w “bandach”. Od kilku lat pamięć o Żołnierzach Wyklętych powraca, a my jako Fundacja Polskich Wartości organizując konkurs na Ich temat chcemy, aby uczestnicy konkursu wykonali prace zainspirowane ich życiem, walką oddając w ten sposób im hołd.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu na pracę plastyczną pt. „Wyklęci, Niezłomni, Nieśmiertelni”  jest Fundacja Polskich Wartości z siedzibą w Przecławiu (Przecław 58A/6, 72-005 Przecław).
2. Konkurs kierowany jest do dzieci Szkół Podstawowych i młodzieży z Gimnazjum z województwa zachodniopomorskiego.
3. Rozpoczęcie konkursu: 10 stycznia 2017 r.
4. Praca plastyczna ma dotyczyć życia, poświęcenia, walki Żołnierzy Wyklętych, może zostać wykonana w dowolnym formacie, techniką plastyczną – rysunkową, tj. farbami plakatowymi, akwarelą, kredkami drewnianymi, kredkami świecowymi, pastelami, flamastrami lub techniką płaską, tj. wycinanka bądź wydzieranka z kolorowych gazet i papieru. Pracę należy przesłać do siedziby Fundacji Polskich Wartości w Przecławiu (Przecław 58A/6, 72-005 Przecław) do dnia 10 lutego 2017 r. Równolegle zeskanowane prace w formacie .jpg prosimy o przesłanie pod adres e-mail: konkurs@polskiewartosci.pl. W tytule wiadomości należy wpisać – Konkurs: Imię i Nazwisko, a w treści – Wiek autora: , Klasa: , Szkoła: , Tytuł pracy: , Imię i Nazwisko Opiekuna: ,  Numer telefonu Opiekuna: , Adres e-mail: .
5. Uczestniczyć w konkursie mogą dzieci ze Szkół Podstawowych i młodzież z Gimnazjum wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (pisemne oświadczenie, które należy dołączyć do wysłanej pracy) – ZGODA.
6. Do przysłanej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową – KARTA ZGŁOSZENIOWA.
7. Prace nadesłane na konkurs mogą być bezpłatnie wykorzystane przez organizatora.
8. Oceny i wyboru najlepszych prac, w tym przyznania Nagrody Głównej, dokona jury złożone z przedstawicieli organizatora konkursu. Jury ma prawo przyznania dodatkowych nagród. Przewodniczącym jury jest Prezes Fundacji Polskich Wartości – Wojciech Woźniak  lub wyznaczona przez niego osoba.
9. Najlepsze prace będą wyłaniane w dwóch kategoriach:
a. Szkoła Podstawowa
b. Gimnazjum
10. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
11. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie.
12. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych prac w każdej kategorii. Prace wszystkich laureatów konkursu będą zaprezentowane na wystawie zewnętrznej pt. „Wyklęci, Niezłomni, Nieśmiertelni” w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
13. Przekazanie nagród laureatom nastąpi w dniu 26 lutego 2017 r.  podczas biegu “Tropem Wilczym” w ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Przecławiu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn.
16. Udział w konkursie wiąże się z akceptacją powyższych warunków.
17. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Fundacji Polskich Wartości:  www.polskiewartosci.pl.

Przesłanie zdjęć konkursowym jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu!

Osobą do kontaktu z ramienia Fundacji Polskich Wartości jest Pani Sylwia Kudelska: tel. kom. 509 458 493.


Wyklęci, Niezłomni, Nieśmiertelni