Dokładnie 40 lat temu władza komunistyczna ugięła się pod naciskiem społeczeństwa i podpisała w Szczecinie pierwsze z trzech porozumień, które przeszły do historii pod nazwą Porozumienia Sierpniowe.

Dokonała tego w związku ze strajkami, które rozpoczęły się na wybrzeżu i w krótkim okresie czasu objęły całą Polskę.

Odwaga i determinacja uczestników wydarzeń sprzed 40 lat przyczyniła się do powstania NSZZ Solidarność, a w późniejszym czasie do zmian systemu w Polsce.   


40 lat Solidarności