Fundacja Polskich Wartości już po raz trzeci organizuje wyjazd do Częstochowy. Na Jasną Górę pojadą działacze opozycji antykomunistycznej w ramach Pielgrzymki Ludzi Pracy. 

Udział w Pielgrzymce i spotkanie z Jasnogórską Panią daje im możliwość modlitwy przed jej obliczem, jest także momentem refleksji i wspomnień. Głównym organizatorem pielgrzymki jest NSZZ “Solidarność”. Pielgrzymka w tym roku odbywa się pod hasłem “Z Matką Odkupiciela – Mocni Nadzieją”.

Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę zapoczątkował bł. ks. Jerzy Popiełuszki w 1983 r. (kapelan, a obecnie patron NSZZ Solidarność) organizując ją dla robotników “Huty Warszawa”. W kolejnym roku na Jasną Górę przybyli już robotnicy z całej Polski modląc się przed obliczem Matki Boskiej Częstochowskiej o dobrą i godną pracę oraz o właściwe traktowanie pracowników.

Partner Główny: Grupa Azoty S.A.
Sponsor:  Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.


Pielgrzymka Ludzi Pracy 2020