W ramach projektu „Solidarność to jedność serc i umysłów” Fundacja Polskich Wartości zorganizowała dziś spotkanie świąteczne z działaczami opozycji antykomunistycznej. Zgromadzeni podzielili się opłatkiem, śpiewali kolędy oraz otrzymali drobne upominki.

Partner główny: Grupa Azoty Police, Darczyńca: Fundacja Orlen.


Spotkanie opłatkowe 2019