Głównym celem Fundacji Polskich Wartości jest działalność oświatowo – kulturalna szczególnie w zakresie wspierania oraz promocji wartości i postaw patriotycznych. Naszą misją jest krzewienie patriotyzmu, szacunku do Ojczyzny oraz budowanie świadomości narodowej. Mamy na co dzień kontakt z żołnierzami Armii Krajowej i to właśnie Oni, spadkobiercy polskich tradycji i wartości, tłumaczą jak ważna dla Ojczyzny jest świadomość obywatelskich obowiązków wobec niej. Nie chcemy, aby zabrzmiało to patetycznie, ale każdy z nas powinien pielęgnować w sobie wiarę, honorowe zachowania oraz miłość do Polski. Pamięć, szacunek i obowiązek to zadania domowe dla każdego z nas. Nie chcemy być kanapowymi obserwatorami. Kontynuujemy sztafetę pokoleń.

W tym roku 1 sierpnia o godz.: 21:00 w pokojach Domu Studenckiego nr 3 „Kordecki” Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie włączyliśmy światła na kształt Polski Walczącej.

Przygotowaliśmy także wystawę pt. „Szczecińskie Oblicza Powstania Warszawskiego” pod patronatem Związku Powstańców Warszawskich oraz dzięki wsparciu mecenasa firmy Medeor. Bohaterami wystawy byli mieszkający w Szczecinie Powstańcy Warszawscy: Bogusław Borysowicz, ps. „Bybek”, Zenon Kasprzak, ps. „Wilk”, Irena Kietlińska, ps. „Irka”, Kazimierz Kietliński, ps. „Odrowąż”, Janina Ostrowska-Kin, ps. „Janeczka”, Amelia Korycka, ps. „Mela”, Stefan Lewandowski, ps. „Jaskółka”, Krystyna Łyczywek, ps. „Iga”, Marek Pawłowski, ps. „Michał”, Zbigniew Peć, ps. „Lew”, Zbigniew Piasecki, ps. „Czekolada”, Halina Pilawska, ps. „Hala”, Stanisław Piszczek, ps. „Pogoń”, Leszek Sikora-Sikorski, ps. „Antoś”, Bogumiła Straka, ps. „Pola”, Edward Zamiara, ps. „Hrabia”.

Pracujemy obecnie nad kolejną wystawą pt. “Zapomniani Ludzie Solidarności”, która dotyczy niepodległościowych działaczy i społeczników, kolporterów ulotek, plakatów i wydawnictw niezależnych. Wielokrotnie zatrzymywanych, przesłuchiwanych i więzionych. Z narażeniem życia walczyli o Wolną Polskę, a dziś są zapomniani…

Sztandarową naszą akcją jest “Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”, która w tym roku będzie organizowana po raz trzeci. Na specjalnym koncie Caritas uzbieraliśmy już ponad 37 000 złotych. Zbiórkę będziemy prowadzić do grudnia a przed Bożym Narodzeniem znów odwiedzimy naszych kochanych Rodaków na Wileńszczyźnie.

Pomysł na akcję “Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” zrodził się dzięki Wojtkowi Woźniakowi. Wszystko zaczęło się od jednego zdjęcia wykonanego podczas lipcowej XXIV Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej Suwałki-Wilno. W trakcie marszu do Wilna pielgrzymi spotykali na swojej drodze wielu naszych rodaków mieszkających na Litwie, którzy częstowali wszystkich pątników, czym tylko mogli. W 2014 roku Wojciech Woźniak spotkał na swojej drodze panią Aleksandrę, która witała pielgrzymów kilkoma kanapkami oraz marchewkami z przydomowego ogrodu. Wzruszające zdjęcie, które wtedy wykonał, było impulsem do działania.

Podczas pierwszej edycji uzbieraliśmy ponad 34 000 złotych od darczyńców z Polski i z zagranicy. Dzięki wielkiemu sercu setek ludzi i wspaniałych wolontariuszy do Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie trafiło łącznie 400 paczek z żywnością, chemią gospodarstwa domowego, odzieżą oraz książkami. Zebraliśmy łącznie ponad 6 ton darów w 4 tygodnie. W trakcie drugiej edycji w 2015 roku na konto zebraliśmy 63.000 złotych, dodatkowo z Wrocławia wyjechała paczka warta 20.000 złotych z markową odzieżą a z ponad 25 punktów zbiórki w Polsce i za granicą wolontariusze zgromadzili około 3 tony produktów o wartości prawie 20.000 złotych. Dodatkowo za kwotę 10.000 złotych na ferie do Polski zostały zaproszone polskie dzieci z Litwy. Łączna szacunkowa pomoc przekroczyła 110.000 złotych.

Nie jest to moda na patriotyzm. To nasz obowiązek wobec rodziców, dziadków a przede wszystkim dla kolejnego pokolenia.

Liczymy na wsparcie naszych działań statutowych…

Fundacja Polskich Wartości
Bank PKO BP Szczecin
Dopisek: DAROWIZNA
Konto: 55 1020 4795 0000 9202 0346 6190

Wesprzyj także naszą akcję pomocy Rodakom mieszka­ją­cym na Wileńszczyźnie, aby god­nie spędzili święta w gronie rodziny. Każda złotówka przelana na konto Car­i­tas Archi­diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z dopiskiem “KRESY” jest przeznaczana na ten cel.

Car­i­tas Archi­diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Ul. Wieni­awskiego 5, 71–142 Szczecin
Dopisek: KRESY
Konto: 21 1020 4795 0000 9302 0004 5757

Więcej: www.rodakomnakresach.pl.


Wesprzyj Fundację Polskich Wartości