turniej_pilkarski

Serdecznie dziękujemy wszystkim Drużynom za udział w III Halowym Turnieju Piłki Nożnej ku czci Żołnierzom Wyklętym w Przecławiu. Dziękujemy za wspaniałą rywalizację, atmosferę, doping i z całego serca gratulujemy Zwycięzcom!

Klasyfikacja:
01. KSIĄŻĄT POMORSKICH
02. GUMIEŃCE
03. ZRYW KOŁBASKOWO
04. SLU WYKLĘCI


Podziękowania dla: Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział Szczecin, Polskie Radio Szczecin, Telewizja Polska – Oddział Szczecin, Zarząd Portów Szczecin-Świnoujście, Infra-Port, Gmina Kołbaskowo. IV edycja już za rok :-).

Podziękowania także dla Jakuba Płuciennika za koordynację Turnieju oraz dla całej Ekipy z Przecławia, bez której nie udałoby się stworzyć tak wspaniałego klimatu.

Organizatorami wydarzenia byli: Sołectwo Przecław oraz Fundacja Polskich Wartości. Turniej odbył się pod Patronatem Wójta Gminy Kołbaskowo.

Fot. Łukasz Szełemej

Zgłoszone Drużyny:
01. SLU WYKLĘCI
02. BRYGADA ŚMIERCI
03. FC POLONIA BERLIN
04. SZARE SZEREGI
05. PARKOWA PS
06. KS WYSZKA
07. ULTRAS PS
08. GWARDIA NARODOWA
09. ZRYW KOŁBASKOWO
10. PSM
11. PATRIOTYCZNA PS
12. KSIĄŻĄT POMORSKICH
13. TRZCINIEC
14. KP PRZECŁAW
15. GUMIEŃCE

Żołnierze Wyklęci:
Byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy postanowili do końca wypełnić złożoną przysięgą, którą składali wstępując w szeregi konspiracji tj.

„O wyzwolenie z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary życia mego…”

Dla nich powojenna Polska nie była niepodległa. Sowietyzacja kraju, podporządkowanie ZSRS oraz utrata Kresów Wschodnich był dla Żołnierzy Wyklętych powodem do dalszej walki.

„Jeden wróg odchodzi, drugi przychodzi. A więc przyszedł ten drugi”. Słowa Zdzisława Brońskiego, ps. Uskok doskonale oddają sytuację, w której znaleźli się Żołnierze Wyklęci. Podjęli nierówną walkę z siłami nowego okupanta, a ponadto musieli zmierzyć się z wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazwała ich „bandytami”. Ich działania z jednej strony stanowiły element samoobrony, z drugiej zaś opór przeciwko władzy komunistycznej narzuconej siłą i terrorem.

W 1945r. w okresie największej aktywności zbrojnego podziemia, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych.

Komuniści uważali podziemie za największe zagrożenie dla nowej władzy i skierowali przeciwko niemu duże siły. Żołnierzom Wyklętym za swoje czyny przyszło zapłacić ogromną cenę, w tym tą najwyższą – cenę życia. Około 9 tysięcy konspiratorów zginęło w walce, a kolejne kilka tysięcy zamordowano na mocy wyroków komunistycznych sądów. Pozostali trafili na długie lata do więzienia. Część z nich opuściła szeregi konspiracji i podjęła próbę „normalnego” życia w powojennej rzeczywistości. Ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak „Laluś” zginął w walce w 1963r. Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy.


Turniej Żołnierzom Wyklętym