Obchody 73. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.

22 kwietnia po raz kolejny zorganizowaliśmy wyjazd ze Szczecina na uroczystości związane z upamiętnieniem ofiar byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.

– To świadectwo jest bezcennym darem dla przyszłych pokoleń. Jest głośnym wołaniem: nigdy więcej wojny! Nigdy więcej ideologii szerzących nienawiść i pogardę! – mówiła Pierwsza Dama podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Ravensbrück.

Agata Kornhauser-Duda przyjechała do Niemiec, by wspólnie z ocalałymi więźniarkami uczcić rocznicę wyzwolenia z piekła obozu.

– Uczestnictwo w obchodach 73. rocznicy oswobodzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück jest dla mnie głębokim przeżyciem i prawdziwym zaszczytem. Dziękuję, że mogę tutaj być. Wraz z Państwem pragnę dzisiaj złożyć hołd wszystkim zamordowanym i więzionym w tym strasznym miejscu – powiedziała Pierwsza Dama.

Zwracając się do byłych więźniarek, które brały udział w uroczystościach, Małżonka Prezydenta, powiedziała: – Drogie Panie, chylę przed Wami czoło. Dziękuję za Waszą obecność i za składane przez Panie świadectwo. Jego znaczenia nie sposób przecenić. Niejednokrotnie osobiście słuchałam składanych przez Panie relacji. Poznawałam Wasze piękne życiorysy, tak okrutnie naznaczone barbarzyństwem niemieckiej okupacji oraz cierpieniami doznanymi w obozach koncentracyjnych – przyznała.

Pierwsza Dama podziękowała za tę trudną lekcję historii i za przykład tego, jak człowieczeństwo, hart ducha i siła charakteru zdolne są przezwyciężyć nawet najbardziej przerażające przejawy zła.

W tym największym obozie koncentracyjnym dla kobiet więziono podczas II wojny światowej ponad 132 tysiące kobiet 27 narodowości, z których zginęło około 90 tysięcy. Ravensbrück to również miejsce cierpienia i męczeńskiej śmierci ok. 32 tysięcy polskich kobiet, dziewcząt i dzieci. Do obozu już 23 września 1939 roku przywieziono pierwsze Polki: działaczki polonijne z Niemiec, członkinie „Związku Polaków w Niemczech“, „Związku Harcerstwa Polskiego“ w Niemczech, działaczki spod znaku „Rodła“ i nauczycielki języka polskiego.

W latach 1942-1944 w Ravensbrück przeprowadzono pod przymusem zbrodnicze operacje doświadczalne wyłącznie na młodych Polkach – więźniarkach politycznych. Operacjom kostnym i mięśniowym poddano 86 więźniarek, przy czym wiele z nich, które przeżyły, zostało kalekami.

Program obchodów: 22 kwietnia 2018 (Niedziela)

– 08:45 – Modlitwa przy grobie polskich kobiet zamordowanych w KL Ravensbruck. Miejsce – cmentarz komunalny Friedhofsweg 4, 16798 Fürstenberg/Havel.
– 10:00 – Oficjalne uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych. Miejsce – plac przed budynkiem Komendantury Die Mahn – und Gedenkstätte Ravensbrück, Str. der Nationen 1, 16798 Fürstenberg/Havel.
– 11:30 – Złożenie kwiatów w miejscach pamięci na terenie byłego obozu.
– 13:00 – Msza św. w intencji zamordowanych i żyjących więźniarek. Miejsce plac przed krematorium.
– 14:30 – Zwiedzanie byłego obozu KL Ravensbrück.
– 15:00 – Zakończenie uroczystości.

Fot. Łukasz Szełemej
Wiceprezes Fundacji Polskich Wartości


Świadectwo pamięci z Ravensbrück